Wednesday, May 30, 2012

End This Depression Now!

Sách mới của Paul Krugman.

Key points:
- Suy thoái đã kéo dài 5 năm và ngày càng trầm trọng ở một số nước khu vực Eurozone
- Giờ là lúc tìm giải pháp thoát khỏi suy thoái chứ không phải cứ bàn mãi về nguyên nhân suy thoái và những cảnh báo cho các cuộc suy thoái tiếp theo.
- Khu vực tư nhân vẫn chưa hồi sức, cần có sự tác động của nhà nước.
- Các gói kích thích kinh tế của Nhà nước phải mạnh hơn nữa để tăng tổng cầu. Kích cho được khu vực tư nhân phục hồi trở lại.

Fulltext lượm được trên mạng.

Việt Nam chớ có học bài này à nha! Gớm thấy bà!

- U.S. mấy năm rồi lãi suất về 0 mà không kích nổi khu vực tư nhân nên mới kêu gọi tăng cường chi Ngân sách để kích. 
- VN mấy năm trước đã tăng chi Ngân sách khủng khiến lạm phát ngấp nghé 20pt.
- Khi không chịu nổi nhiệt lạm phát thì lại thắt cung tiền, cắt chi NS quyết liệt như triệt sản! (NQ11)
- Giờ lại muốn kích, giảm lãi suất và tăng chi NS (NQ13). Cái giảm thì quả là khó. Cái tăng thì cẩn thận chết yểu! 

Vậy là lộ diện Fiscal Cycle và nguy cơ Budget Crisis! 

He, sẽ có bài chi tiết về chính sách Tài chính VN.   

0 Comments: