Wednesday, November 28, 2007

Giá tăng và khả năng khủng hoảng

Nền kinh tế Việt Nam có nguy cơ rơi vào cuộc khủng hoảng mới nếu không có những giải pháp thích hợp.

Bắt đầu từ cú tăng giá xăng. Giá xăng A92 chính thức tăng 15% từ 11,300 đ lên 13,000 đ vào ngày 22/11/2007. (thời điểm đáng chú ý - một ngày sau khi kỳ họp quốc hội bế mạc). Ngay sau khi giá xăng tăng, hàng loạt các mặt hàng khác tăng theo (hoặc sẽ tăng trong nay mai). Đặc biệt nhóm hàng lương thực thực phẩm và như yếu phẩm tăng khá mạnh, 20%-30%. Với các hộ gia đình có saving khoảng 30% thì từ nay rơi vào lớp chỉ đủ ăn. Một số lớn các hộ gia đình sẽ rơi vào cảnh bần cùng.

Các biện pháp kiềm chế lạm phát đã làm giảm tốc độ giải ngân vốn đầu tư cho phát triển. Theo ước tính thì đến cuối tháng 10 mới chỉ giải ngân được 30% vốn đầu tư phát triển của Nhà nước.

Các động thái trên thị trường chứng khoán làm cho các công ty lớn đổ tiền vào thị trường chứng khoán nhiều hơn là vào phát triển sản xuất kinh doanh. Đó là một xu hướng thiếu lành mạnh và có nguy cơ đổ vỡ như cảnh báo được đưa ra với Trung Quốc.

Các biện pháp điều hành của chính phủ vẫn lúng túng giữa một bên là kinh tế (giản đơn) và hành chính (mang nặng tính chính trị). Các vấn đề kinh tế - xã hội ngày càng trầm trọng và dường như không thể giải quyết theo các giải pháp truyền thống.
- Nhà nước vẫn chi phối một phần lớn vốn đầu tư phát triển mà không có một cơ chế giám sát thích hợp (thất thoát 30% là một gánh nặng quá lớn cho xã hội)
- Các thành phố lớn, HN & TP. HCM - các trung tâm kinh tế của VN, ngày càng trở lên hộn độn
- Giáo dục, khâu quyết định cho việc tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng hòng tạo ra các bước phát triển bứt phá, không có định hướng phát triển rõ ràng.
- Bộ máy hành chính ngày càng nặng nề, kém hiệu quả và đòi hỏi "phí giao dịch" ngày càng tăng.

Cú tăng giá xăng cuối năm lại là sự mở đầu cho hàng loạt những bất ổn cho một year-end không mấy sáng sủa và những choas trong năm 2008. Và cái đáng quan tâm hơn là sẽ không có sự thăng hoa trên TTCK vào cuối năm nay và đầu năm sau (như kỳ vọng của nhiều người).