Monday, December 20, 2010

Chính phủ có nên trả nợ thay cho Vinashin?

Đọc bài này http://bee.net.vn/channel/2043/201012/Chinh-phu-co-nen-tra-no-thay-cho-Vinashin-1783185/. Thấy các vị chẳng tin tưởng gì vào Chính phủ và sợ mất thêm tiền vào cái thùng không đáy Vinashin.

Tuy nhiên vấn đề lại là Chính phủ có tin vào chính mình hay không.

Ý kiến của tôi:

Cần khẳng định là chính phủ không trả nợ thay VINASHIN. Doanh nghiệp vay, doanh nghiệp phải tự trả.

Tuy nhiên, chính phủ có thể hỗ trợ Vinashin trong lúc khó khăn này bằng cách cho Vinashin vay để trả nợ khoản đã dến hạn phải trả này. Với các lý do sau đây:

- Chính phủ tin rằng cần có công nghiệp đóng tầu

- Kế hoạch tái cơ cấu Vinashin là đúng đắn

- Triển vọng phục hồi và kinh doanh có lãi của Vinashine là khả thi. (theo phát biểu của ông Nguyễn Sinh Hùng tại Quốc hội - đại diện cho Chính phủ/Vinashin)

Nếu Chính phủ không cho Vinashin vay để trả nợ đợt này thì có nghĩa là chính Chính phủ cũng không tin tưởng vào chiến lược phát triển công nghiệp đóng tầu của mình; không tin tưởng vào kế hoạch tái cơ cấu Vinashin. Và như vậy những giải trình của Chính về Vinashin trước Quốc hội và công luận chỉ là những lời biện hộ nói lấy được.

Không thể nói là Chính phú không có tiền (60 triệu USD) để hỗ trợ Vinashin luc này. Có thời điểm Chính phủ đã chi nhiều nghìn tỷ đồng để trợ giá cho ngành xăng dầu.

Hãy nhìn bài học cứu trợ ngành công nghiệp Ô-tô của Mỹ để học tập. Hãng Ô-tô General Motor (GM) đã trở lại ngoạn mục sau khoản cứu trợ của chính phủ vào lúc khó khăn nhất. Hiện GM đã trả được gần nửa số nợ của Chính phủ (Thực hiện kế hoạch giải cứu ngành công nghiệp Ô-tô, Chính phủ đã cho GM vay 49,5 tỷ USD)